Z STUDIO nabízí komplexní péči o reklamní, firemní a technické tiskoviny. Dohlédneme na celý výrobní proces,
od návrhu obsahu tiskoviny a jeho cizojazyčného překladu přes grafické zpracování až po tisk, ruční kompletaci, skladování a distribuci.

http://www.zstudio.cz