Satelitní zabezpečení

AKTIVNÍ

connex

Jediný celoevropský satelitní vyhledávací systém odcizených vozidel

Vyhledávací systém odcizených vozidel Connex využívá nejnovější GPS a GSM technologie. Nepřetržitá kontrola vozidla je zajištěna pultem bezpečnostní služby Securitas. Aktivní dohledání odcizeného vozidla v zahraničí je možné ve všech evropských zemích vč. Ruska.
V závislosti na stupni zabezpečení vyhledávacího systému nabízí Connex čtyři úrovně řešení: Yellow, Orange Plus, Green Pro a Blue Pro.

Celoevropské pokrytí

Vyhledávací systém zajišťuje střežení a dohledání odcizených vozidel v celé Evropě.

GSM operátor

Systém není závislý na jednom GSM operátorovi a využívá dostupnou síť všech GSM operátorů.

Detekce GSM rušení

Zaznamená-li systém Connex pokus o rušení GSM signálu, na pult bezpečnostní služby je odesláno poplachové hlášení a je zablokován motor.

GPS a GSM technologie

Využívá u všech produktů GPS a GSM technologie.

SIM karta VODAFONE

100% spolehlivý a velmi rychlý přenos poplachu zajišťují speciálně upravené SIM karty GSM operátora VODAFONE.

248 000 uživatelů

K 31. prosinci 2012 bylo evidováno více než 248 000 aktivních uživatelů v Evropě a Rusku využívající vyhledávací systém Connex

VÍCE

PASIVNÍ

patriot

 • Modul PATRIOT nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti zabezpečení vozidel. Poskytuje následující služby:
 • Okamžité předání informace o narušení vozidla jak majiteli, tak dalším osobám jako např. bezpečnostní agentuře formou SMS (příp. hlasového volání*)
 • Informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla
 • Odposlech interiéru vozidla*
 • Kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu/ v pohybu)
 • Kontrola stavu autoalarmu (aktivován, deaktivován)
 • Využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve vozidle (např. zablokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény, nezávislého topení atd.)
 • Kontrola stavu autobaterie
 • Skryté tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze*
 • Instalovaný GPS modul
 • Možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže

 VÍCE 

PATRIOT EU

GSM komunikační modul

patrioteu

Slouží k zabezpečení vozidla a přenosu informací uživateli pomocí mobilní aplikace PATRIOT EU (iOS, Android) a SMS po celé Evropské unii.

Jednotku je možno použít samostatně, nebo ve spojení s autoalarmem. Využívá 3D gravitační senzor, který detekuje neoprávněný pohyb, náklon a havárii vozidla.

PATRIOT EU nabízí také uživatelské funkce zjištění polohy vozidla, hlídání limitu rychlosti, hlášení o vjetí/vyjetí z poplachové zóny, dálkové ovládání výstupu.

FUNKCE SYSTÉMU:

 • komunikace pomocí mobilního telefonu
 • náklon vozidla
 • neoprávněný  pohyb vozidla
 • pokles a odpojení napájení
 • poplachové hlášení od autoalarmu
 • stav nouze vozidla
 • zjištění polohy vozidla
 • dálkové ovládání výstupu
 • nastavení limitu rychlosti
 • nastavení poplachové zóny
VÍCE